top of page
SG_GULL_LYSBAKGRUNN[1].png

Vi er Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven

› Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Bygni ngsfysikk i tiltaksklasse 1
› Prosjektering av Geoteknikk i til taksklasse 1
› Prosjektering av Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1
› Søker (foralle typer tiltak) i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Montering av bærende metal l - eller betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 1
› Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 1

Se vårt godkjenningsbevis

Trykk på pdf fila under

bottom of page