top of page

Omsorgsboliger Evenskjer

Skånland kommune og Grovfjord Bygg AS signerte 18. desember 2013 kontrakten vedrørende bygging 5 stk omsorgsboliger for yngre funksjonshemmede inkl en personalbase.

 

Byggets plassering er i Evenskjer sentrum, bak det gamle Bogstrandbygget. To av leilighetene har to soverom, og er på ca 70 m2. De øvrige tre har ett soverom, og er på ca 60 m2.

 

Personalbasen er dimensjonert for inntil 3 personer i fast arbeid daglig. Leilighetene og uteområdet er universelt utformet. Prosjektet gjennomført som totalentreprise. 

 

 

Ferdigstilt i 2015.

bottom of page